Un Pla Territorial per a la Regió Metropolitana per tancar ‘una etapa de provisionalitat extrema’

L’avantprojecte presentat per la Comissió d’Ordenació Territorial Metropolitana de Barcelona contempla la protecció en diversos graus del 75% del territori

La Comissió d’Ordenació Territorial Metropolitana de Barcelona -organisme paritari en el qual hi participa la Generalitat i les administracions locals- ha presentat l’Avantprojecte de Pla Territorial de la Regió Metropolitana (PTRMB). Amb aquest pas, i segons el conseller Joaquim Nadal “es posen les bases per tancar una etapa de provisionalitat extrema” ja que fins ara no s’havia pogut tirar endavant cap instrument que tractés globalment aquest àmbit. El Pla tracta per una banda els espais oberts -suposarà la protecció en diversos graus del 75% del territori-, els assentaments urbans i la xarxa d’infraestructures. [A la foto Oriol Nel·lo, secretari de Planificació del DPTOP]

Article publicat a Sostenible (08/04/2008)

Continua llegint

Un Observatori radiografia la mobilitat metropolitana a l’Estat espanyol

L’any 2002 els ministeris de Medi Ambient i Foment van impulsar la creació d’un Observatori que analitzés la mobilitat a les àrees metropolitanes. D’aquesta manera, i amb la col·laboració d’autoritats metropolitanes de mobilitat, institucions locals i associacions de promoció del transport públic, s’elaboren anualment informes per avaluar tendències, generar indicadors per realitzar anàlisis comparatius així com esdevenir un element de suport a la presa de decisions. Entre els ens de gestió del transport col·laboradors s’hi troben Barcelona, el Camp de Tarragona, València, Alacant i Mallorca. El darrer informe publicat per l’OMM és el de l’any 2005 i va ser presentat en el curs ‘El govern de la mobilitat’ organitzat pel Consorci Internacional Universitari Menéndez Pelayo de Barcelona (CUIMP) i la Diputació de Barcelona.
Continua llegint

El camí cap a un nou model de gestió de la mobilitat

El curs ‘El govern de la mobilitat’ va tenir com a eix més destacat abordar com hauria de ser un nou model de gestió de la mobilitat. Es tracta sens dubte d’un tema prioritari ja que tal com afirma Anna Hernández, diputada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona, ‘de la gestió de la mobilitat en dependrà la qualitat de vida’. En aquest sentit, el desenvolupament de la Llei 9/2003 i el Pla director de la mobilitat a la Regió Metropolitana esdevenen oportunitats per avançar cap a aquest nou paradigma.

Continua llegint