[SEMINARI LLEI D’ESPAIS AGRARIS] Experiències de gestió del territori a partir dels espais

Sovint quan es parla de gestió del territori es recorda que s’ha oblidat la matriu i que la protecció s’ha centrat en els espais singulars, bàsicament forestals i de muntanya. Aquesta matriu, és a dir, allò que omple l’espai territorial és essencialment agrari, i, el seu manteniment en permet la seva estructuració. La manca d’un marc normatiu propi aconsella conèixer experiències d’altres països o avaluar aquelles que s’han desenvolupat des de les administracions locals i supralocals dels Països Catalans.

Per una altra banda, en la clausura del Seminari (més informació aquí) Joan Caball, coordinador nacional d’Unió de Pagesos, va llegir les bases per una Llei d’espais agraris. A continuació, el conseller d’Agricultura Joaquim Llena va afirmar que malgrat compartir el diagnòstic realitzat a Girona, era molt escèptic respecte a la necessitat d’aprovar-la.

Article publicat a Sostenible (25/01/08)

Continua llegint

[SEMINARI LLEI D’ESPAIS AGRARIS] 30 anys esperant

Els agents implicats en els espais agraris: sindicats de pagesos, institucions, universitats, ambientalistes… duen tres dècades esperant que es desenvolupin els instruments legals per a la seva correcta ordenació i gestió. Amb aquest context es comprèn el gran interès que ha despertat el Seminari sobre la futura Llei d’espais agraris organitzat per la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la Universitat de Girona i la Fundació Agroterritori. Interès que a nivell polític s’ha concretat amb la presència de dos dels consellers implicats (Agricultura i Política Territorial) així com diversos secretaris i directors generals.‘Estem igual que el 1979’
Amb aquesta afirmació volgudament reivindicativa ha iniciat la seva intervenció com a moderadora del primer bloc del Seminari la geògrafa Isabel Salamaña. Feia referència a les conclusions d’unes jornades organitzades per la Unió de Pagesos amb el títol ‘Ordenació del territori i l’agricultura en comarques densament poblades’ (Mataró, 1979) en les quals es reclamaven instruments per tal de protegir els espais agraris respecte al creixement urbanístic i al desenvolupament de les infraestructures.

Article publicat a Sostenible (21/01/2008)

Continua llegint

El Govern acull amb escepticisme la demanda d’una Llei d’espais agraris

 

Ni Joaquim Nadal, conseller de Política Territorial i Obres Públiques; ni el titular d’Agricultura Joaquim Llena han rebut amb massa entusiasme la demanda d’una nova Llei d’espais agraris. Aquesta demanda, compartida per representants de sectors tan diversos com les organitzacions pageses, ambientalistes, centres de recerca i institucions locals ha estat formulada en un seminari celebrat a la Universitat de Girona els dies 17 i 18 de gener.

Una situació difícil
És evident que l’agricultura, com el conjunt de sectors primaris, viu una situació difícil. La manca de rendibilitat de moltes explotacions ha suposat la reducció de la superfície agrària activa. Aquest fenomen és especialment significatiu a les àrees de muntanya però es veu agreujada a les planes periurbanes per la pressió dels desenvolupaments urbanístics i, especialment, de les grans infraestructures. A la foto superior, el conseller Joaquim Llena.

D’aquesta manera, i tal com ha assenyalat Joan Caball, coordinador nacional de la Unió de Pagesos, en les darreres tres dècades s’ha perdut el 25% de la superfície conreada. Així mateix, existeix un consens general que en aquest període l’administració catalana no ha sàpigut desenvolupar instruments per tal de mitigar-ne els efectes. Malgrat que el marc de planejament territorial ho hagués permès, a diferència d’altres qüestions com els espais naturals amb el PEIN, ni tan sols s’ha delimitat aquells sòls agraris que es considera que cal preservar pel seu gran valor. De fet, ‘ni tan sols hem definit què és un espai agrari’ destaca Valerià Paül, doctor en geografia i especialista en ordenació territorial. Aquest fet provoca segons Paül una situació d’indefensió jurídica.

Article publicat a Gironainfo.cat i a Diariforestal.com

Continua llegint

El 41% dels lectors d’ElRipollès.info aposten pel manteniment de la comarca a la demarcació de Girona

En tres setmanes 100 lectors d’ElRipollès.info han votat a l’enquesta sobre la situació del Ripollès en la futura ordenació territorial del Principat en vegueries. Els resultats de moment aposten de manera clara per mantenir la comarca a la demarcació de Girona (41%) mentre que els partidaris de l’Alt Ter representen el 27%. Molt endarrere queden les altres opcions com la de l’Alt Pirineu (14%), la divisió de la comarca en tres vegueries (10%), la unitat comarcal per sobre de tot (4%) i la darrera proposta de l’alcalde de Vic d’incorporar-la a la Catalunya central (3%).

Resultats provisionals de l’enquesta d’El Ripollès.info. Infografia: Arnau Urgell/El Ripollès.info