Publicacions: recull de ponències de congressos i seminaris

  • Boada, M.; Martínez-Botí, M. & Urgell. A. “Manifestacions dels efectes del canvi climàtic al món rural”. A: Fundació del Món Rural (2008). Canvi climàtic en clau rural. Què collirem a Catalunya el 2030? Barcelona: Fundació del món rural.
  • Urgell, A. (2007). El Observatorio de la Tordera: Participación y educación ambiental en un proyecto de monitorización. Participación, agua y aprendizaje. Seminario sobre participación social en la gestión del agua. 14 – 15 de setembre de 2006. Tortosa. p. 20.
  • Roca, E.; Urgell A. & Boada, M. (2006). Complejidad social en la cuenca del río Tordera: conflictividad y aspectos participativos. V Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del Agua. 4-8 desembre de 2006. Universidade do Algarve, Faro (Portugal). p. 202 – 204.
  • Boada, M.; Urgell, A. Cazorla, X. & Maneja, R. (2006). L’Observatori: Avaluació Ambiental Integrada a la conca de la Tordera. I Congrés Internacional de Mesura i Modelització de la Sostenibilitat (ICSMM) 2006. 14 – 16 de novembre de 2006. Terrassa (Barcelona).
  • Zahonero, A.; Boada, M.; Piqueras, S. & Urgell, A. (2005). Diagnosi de l’impacte ambiental del motociclisme de muntanyaI Encuentro sobre impactos del usos público en espacios naturales. 1. Castellet i la Gornal (Barcelona). p. 51 – 52.
%d bloggers like this: