Assistència a seminaris i jornades

 • III Jornades de Programari Lliure a Ripoll. 20 d’octubre de 2007. Ripoll. Fundació Televall.
 • XXII Jornades Agrícoles. 28 d’agost de 2007. Prada de Conflent. Institució Catalana d’Estudis Agraris.
 • Jornada “Estat de la recerca sobre l’educació per a la sostenibilitat”. 28 de juny de 2007. Barcelona. Xarxa de recerca d’educació per a la sostenibilitat.
 • Simposi científic sobre gestió i conservació de llacunes temporànies mediterrànies. 19 – 21 de març de 2007. Banyoles (Girona). Consorci de l’Estany, Universitat de Girona (UdG) i Institució Catalana d’Història Natural (ICHN).
 • Seminari sobre la presencia social de les entitats de custòdia del territori. 16 de març de 2007. IEC (Barcelona). Xarxa de Custòdia del Territori i Observatori del Tercer Sector.
 • Jornades sobre participació pública en la gestió de l’aigua a partir de la Directiva Marc de l’Aigua. 27 i 28 d’abril de 2006. UdG (Girona). Universitat de Girona i Fundació Agbar.
 • Jornades sobre protocols d’avaluació de l’estat ecològic i hidromorfològic als ecosistemes aquàtics de Catalunya. 19 – 20 d’abril de 2006. UB (Barcelona). Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i Asociación Española de Limnología.
 • Jornada sobre gestió el seguiment de l’ús i la gestió de l’ús sostenible de l’aigua. 22 de març de 2006. Santa Coloma de Farners (Girona). Consell comarcal de la Selva i UAB.
 • Jornada sobre gestió integral de l’aigua a les comarques gironines. 22 de març de 2006. UdG (Girona). Agència Catalana de l’Aigua (ACA).
 • Jornades l’aigua com a recurs. 21 i 22 de desembre de 2005. UB (Barcelona). Departament d’Ecologia de la UB.
 • IV Simposi d’Espais Naturals Protegits de muntanya. 26 – 28 d’octubre de 2005. Espot (Lleida). Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH), Parques Nacionales – Ministerio de Medio Ambiente, Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) i Universitat de Lleida (UdL).
 • Seminari Canvi Climàtic i Poders Locals. Octubre de 2002. Barcelona. Diputació de Barcelona i Institut de Ciències Polítiques i Socials – UAB.
%d bloggers like this: